Przydatne linki

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://niepelnosprawni.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl

Miasto Stołeczne Warszawa: http://www.um.warszawa.pl

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/ksiazka-adresowa/dane-teleadresowe-biura-pomocy-i-projekt-w-spo-ecznych

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR): http://www.wcpr.pl

Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (mieści się w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych): https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcie-osob-niepelnosprawnych

WCPR - Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych

Urząd Pracy m.st. Warszawy, Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych - ul. Młynarska 37A: https://warszawa.praca.gov.pl/dzial-obslugi-osob-niepelnosprawnych

Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych: https://warszawa19115.pl/-/ulgi-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia