Kontakt


ul. Andersa 5

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

tel. 22 50 97 119
tel. 22 50 97 129
tel. 22 50 97 161

tel. 22 50 97 162
fax. 22 50 97 151


Agnieszka Józwik-Osowiec
Kierownik Działu oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

tel. 22 50 97 147
agnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.pl


Joanna Pituch
p.o. Zastępcy Kierownika Działu

tel. 22 50 97 147
joanna.pituch@wcpr.pl

Agnieszka Gałach
Sekretarz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

tel. 22 50 97 147
agnieszka.galach@wcpr.pl
 


Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
 


Diana Marczak
diana.marczak@wcpr.pl


Arleta Tyburska
arleta.tyburska@wcpr.pl


Dorota Karkowska
dorota.karkowska@wcpr.pl


Katarzyna Stępień-Chełmińska
katarzyna.stepien-chelminska@wcpr.pl


Piotr Biedrzycki
piotr.biedrzycki@wcpr.pl


Kamil Kasprowicz
kamil.kasprowicz@wcpr.pl


Katarzyna Leśniewska
katarzyna.lesniewska@wcpr.pl


Elżbieta Kuklewicz
elzbieta.kuklewicz@wcpr.pl


Piotr Borkowski
piotr.borkowski@wcpr.pl


Magdalena Durzyńska
magda.durzynska@wcpr.pl


Daria Sawicka
daria.sawicka@wcpr.pl


Karolina Pszczółkowska
joanna.pituch@wcpr.pl


Elżbieta Strachota-Jóźwiak
elzbieta.strachota-jozwiak@wcpr.pl


Agnieszka Wróbel
agnieszka.wrobel@wcpr.pl


Natalia Wasilewska
natalia.wasilewska@wcpr.pl


Agata Sieńkowska
agata.sienkowska@wcpr.pl


 Kamila Gawrońska
kamila.gawronska@wcpr.pl


Aleksandra Kościołek
aleksandra.kosciolek@wcpr.pl


Justyna Niewiadomska
justyna.niewiadomska@wcpr.pl


Mirosława Bednarczyk
miroslawa.bednarczyk@wcpr.pl


Katarzyna Osińska
katarzyna.osinska@wcpr.pl

W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinach pracy SCON (tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu A. W sprawach tego wymagających w godzinach 08:00-15:45 dokumenty można złożyć także w Kancelarii przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i szczególnego reżimu sanitarnego (wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku).