Kontakt


ul. Andersa 5

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

tel. 22 50 97 119
tel. 22 50 97 129
tel. 22 65 41 348
fax. 22 50 97 151


Agnieszka Józwik-Osowiec
Kierownik Działu oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Pokój nr 39
tel. 22 50 97 147
agnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.pl


Agnieszka Gałach
Pokój nr 39
tel. 22 50 97 147
agnieszka.galach@wcpr.pl
Sekretarz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie


Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
 

Beata Bakońska
beata.bakonska@wcpr.pl


Diana Marczak
diana.marczak@wcpr.pl


Dorota Karkowska
dorota.karkowska@wcpr.pl


Katarzyna Stępień-Chełmińska
katarzyna.stepien-chelminska@wcpr.pl


Kamil Kasprowicz
kamil.kasprowicz@wcpr.pl


Katarzyna Leśniewska
katarzyna.lesniewska@wcpr.pl


Elżbieta Kuklewicz
elzbieta.kuklewicz@wcpr.pl


Piotr Borkowski
piotr.borkowski@wcpr.pl


Magdalena Durzyńska
magda.durzynska@wcpr.pl


Daria Sawicka
daria.sawicka@wcpr.pl


Joanna Pituch
joanna.pituch@wcpr.pl


Elżbieta Strachota-Jóźwiak
elzbieta.strachota-jozwiak@wcpr.pl


Agnieszka Wróbel
agnieszka.wrobel@wcpr.pl


Natalia Wasilewska
natalia.wasilewska@wcpr.pl


Mirosława Bednarczyk
miroslawa.bednarczyk@wcpr.pl


W związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia obsługa interesantów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinacj pracy SCON (tj. w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu A. W sprawach tego wymagających w godzinach 08:00-15:45 dokumenty można złożyć także w Kancelarii przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i szczególnego reżimu sanitarnego (wymóg zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku).