Osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich

Zainteresowanych zatrudnieniem jako osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych/ rodzinnych domach dziecka zapraszamy do kontaktu.

Do głównych zadań osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich należy między innymi:

 • opieka nad dziećmi w miejscu zamieszkania zawodowej rodziny zastępczej/ prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz w innych miejscach wskazanych przez rodzinę zastępczą zawodową/prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 • wsparcie pracy wychowawczej opiekunów zastępczych,
 • pomoc dzieciom w samoobsłudze,
 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce,
 • organizacja czasu wolnego,
 • pomoc opiekunom zastępczym w dokonywaniu zakupów,
 • pomoc w utrzymaniu czystości w domu,
 • pomoc w przygotowywaniu posiłków,
 • pomoc w praniu i prasowaniu.

Wymagania konieczne

Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy związane z opieką nad dziećmi,
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywność,
 • zdyscyplinowanie i umiejętności organizacyjne.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej, przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, tel. 22 697 02 58, e-mail: sylwia.zielinska@wcpr.pl