Kontakty / контакты / Contacts

 

Informujemy, że od 17 stycznia 2022 pracownicy Działu ISIK są dostępni w budynku przy Al. Zjednoczenia 34 w pokoju nr 46.


Информируем, что от 17 января 2022 года сотрудники ведут приём в здании по адресу Ал. Объединение 34 (al. Zjednoczenia 34) в комнате 46.


We inform that January 17, 2022 employees are available in the building at Al. Zjednoczenia 34, room 46.

 

Izabela Zabielska

Kierownik Działu
Pokój 46
tel. 22 697 02 89
izabela.zabielska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Paulina Berczyńska

Pokój 46
tel. 22 697 02 82
paulina.berczynska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska 

Pokój 46
tel. 22 697 02 84
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Hakenberg

Pokój 46
tel. 22 697 02 91
dorota.hakenberg@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Anna Łyś

Pokój 46
tel. 22 697 02 70
dorota.hakenberg@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Agnieszka Nida

Pokój 46
tel. 22 697 02 92
agnieszka.nida@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Ewelina Starczewska

Pokój 46
tel. 22 697 02 81
dominik.wach@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Aleksandra Węglarz

Pokój 46
tel. 22 697 02 93
aleksandra.weglarz@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Łukasz Piwko

Pokój 46
tel. 22 697 02 81
lukasz.piwko@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Valeriia Novodon

Pokój 46
valeriia.novodon@wcpr.pl
Pracownik administracyjny

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.