Kontakty / контакты / Contacts

Informujemy, że od 17 stycznia 2022 pracownicy Działu ISIK są dostępni w budynku przy Al. Zjednoczenia 34 w pokoju nr 46.

Godziny pracy  w dni robocze  08:00-16:00.


Информируем, что от 17 января 2022 года сотрудники ведут приём в здании по адресу Ал. Объединение 34 (al. Zjednoczenia 34) в комнате 46.

Часы работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00


We inform that January 17, 2022 employees are available in the building at Al. Zjednoczenia 34, room 46.

Opening hours Monday to Friday 08:00 to 16:00

 

Ewa Piepiora

Kierownik Działu
Pokój 46
tel. 22 697 02 89
ewa.piepiora@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Paulina Berczyńska

dyżur w WCPR – poniedziałek i czwartek

Pokój 46
tel. 723 247 834
paulina.berczynska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska 

dyżur w WCPR – środa i piątek

Pokój 46
tel. 723 247 824
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Hakenberg

dyżur w WCPR – poniedziałek i środa

Pokój 46
tel. 723 247 829
dorota.hakenberg@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Anna Łyś

dyżur w WCPR – wtorek i piątek

Pokój 46
tel. 885 466 433
anna.lys@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Agnieszka Zarzycka

dyżur w WCPR – wtorek i czwartek

Pokój 46
tel. 887 874 191
agnieszka.zarzycka@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Ewelina Starczewska

dyżur w WCPR – poniedziałek i środa

Pokój 46
tel. 885 466 441
ewelina.starczewska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Łukasz Piwko

dyżur w WCPR – środa i piątek

Pokój 46
tel. 723 247 830
lukasz.piwko@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Joanna Naumczyk-Derylak

dyżur w WCPR – wtorek i czwartek

Pokój 46
tel. 887 874 205
joanna.naumczyk-derylak@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Joanna Szaniawska

dyżur w WCPR – wtorek i piątek

Pokój 46
tel. 780 703 157
joanna.szaniawska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Beata Bakońska

dyżur w WCPR – poniedziałek i czwartek

Pokój 46
tel. 780 703 158
beata.bakonska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Valeriia Novodon

Pokój 46
valeriia.novodon@wcpr.pl
Pracownik administracyjny

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.