Kontakt

Izabela Zabielska

Kierownik Działu
Pokój 17
tel. 22 599 71 54
izabela.zabielska@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Paulina Berczyńska

Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 52
paulina.berczynska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Kateryna Bujkowska 

Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 47
kateryna.bujkowska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dorota Moczulska

Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 58
dorota.moczulska@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Agnieszka Nida

Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 82
agnieszka.nida@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Dominik Wach

Dyżur w WCPR – poniedziałek, czwartek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 48
dominik.wach@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą


Aleksandra Węglarz

Dyżur w WCPR – wtorek, piątek
Pokój 1/2
tel. 22 599 71 82
aleksandra.weglarz@wcpr.pl
Koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy integracyjnej cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą

 

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej wspierających cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową.