Pomoc integracyjna

W celu otrzymania pomocy:

  • zgłoś się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z decyzją Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Rady ds. Uchodźców lub Wojewody
  • pomożemy Ci złożyć wniosek o objęcie pomocą integracyjną
  • jeśli otrzymałeś już kartę pobytu i Genewski Dokument Podróży weź je ze sobą
  • na złożenie wniosku masz jedynie 60 dni
     

Pomoc udzielana jest do 12 miesięcy licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokumentów. W ramach pomocy możesz uzyskać:

  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
  • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • specjalistyczne poradnictwo

1) w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:

– do 1.376,00 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;

– do  963,20 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;

– do  825,60 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;

– do  688,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

2) w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:

– do 1.238,40 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;

– do 866,88 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;

– do  743,04 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;

– do  647,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 647 zł na osobę miesięcznie.