PIKON - kontakt

UWAGA!
Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Punktu, ogólnego wsparcia informacyjnego udzielamy telefonicznie (661 439 072) oraz drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl) w dni robocze w godzinach 08:00-16:00.
W sytuacjach tego wymagających możliwe jest udzielenie wsparcia bezpośrednio w siedzibie Punktu w godzinach 9:00-15:00, pod warunkiem dostępności pracowników realizujących obowiązki także poza siedzibą PIKON.
Informacje dotyczące organizacji pracy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się na stronie:
https://wcpr.pl/aktualnosci/informacja-w-zwiazku-z-koronawirus