PIKON - oferta

Wsparcia bezpośredniego udzielamy w sytuacjach tego wymagających w godzinach 9:00-19:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Tak jak dotychczas wsparcia informacyjnego udzielamy telefonicznie (tel. 661 439 072) i mailowo (e-mail: pikon@wcpr.pl) w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.

PIKON oferuje osobom z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st. Warszawy, ich rodzicom, opiekunom oraz całemu środowisku wsparcie w zakresie:

  • informacyjnym - poprzez udzielanie beneficjentom konkretnych informacji z obszaru orzecznictwa (tj. problematyki uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przysługujących z tego tytułu ulg i uprawnień, możliwości i sposobów korzystania z celowych programów wsparcia skierowanych do osób posiadających stosowne orzeczenie), a także poprzez przybliżanie zakresu działań jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz oferty instytucji i organizacji działających na terenie miasta, która skierowana jest do jego mieszkańców, m.in w obszarze edukacji, wsparcia szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej a także rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej;
  • pośrednictwa - poprzez przekazywanie oferty i danych teleadresowych konkretnych instytucji oraz podmiotów, które oferują działania lub usługi adekwatne dla wsparcia, zaspokojenia potrzeb lub rozwiązania konkretnych spraw zgłaszanych przez osoby korzystające z oferty PIKON;
  • konsultacyjnym - poprzez organizację indywidualnych spotkań ze specjalistami w zakresie porad prawnych, psychologicznych oraz w obszarze szkolnictwa, edukacji, pomocy społecznej i doradztwa zawodowego, w zależności od potrzeb interesantów oraz dostępności specjalistów z poszczególnych dziedzin;
  • organizacyjno-koordynacyjnym – poprzez rozpoznanie potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami i przekazywanie tej wiedzy do odpowiednich instytucji i podmiotów, aby optymalnie wykorzystać ich potencjał w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Każda zgłoszona do nas sprawa jest traktowana indywidualnie. Osoby zgłaszające zachowują maksimum anonimowości, gdyż do pracy potrzebujemy najistotniejszych informacji o naszych beneficjentach:

  • mających bezpośrednie znaczenie w rozpatrywaniu sprawy (np. dotyczące posiadanego stopnia niepełnosprawności, jej przyczyny, posiadanych uprawnień do renty lub innych świadczeń, wieku, aktualnej aktywności w sferze zawodowej);
  • wykorzystywanych do celów statystycznych i organizacyjnych (np. dzielnica zamieszkania osoby zainteresowanej, jej wiek, płeć);
  • danych umożliwiających kontakt (nr telefonu, adres e-mail).