PIKON - współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami do umieszczania i aktualizacji informacji o Was i Waszej ofercie w naszej Bazie Wiedzy.

Co Wy zyskujecie?

  • darmowy kanał informujący o Waszej działalności;
  • możliwość pozyskania beneficjentów Waszych działań;
  • wsparcie w zakresie działalności PIKON.

Co zyskują mieszkańcy m.st. Warszawy?

  • aktualne i rzetelne informacje pozwalające rozwiewać wątpliwości i problemy, które napotykają na co dzień osoby z niepełnosprawnościami oraz związane z nimi środowisko;
  • dostęp do bogatej i aktualnej bazy danych na temat usług i wsparcia oferowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które swoim działaniem obejmują cały teren m.st. Warszawy;
  • profesjonalne wsparcie w zakresie usług doradczych oferowanych przez naszych ekspertów.

Co My zyskujemy?

  • bogaty i aktualny zbiór informacji o ofercie świadczonych usług i działań na terenie Warszawy, które potencjalnie mogą odpowiadać potrzebom naszych beneficjentów;
  • możliwość wskazania konkretnych podmiotów i instytucji, które oferują usługi najbardziej trafne względem konkretnych potrzeb zgłaszanych przez naszych beneficjentów;
  • informację na temat dostępności i dystrybucji poszczególnych form i rodzajów wsparcia oraz działań (w tym okresowych i o charakterze lokalnym) na terenie m.st. Warszawy, co pozwoli nam przekazywać tę wiedzę odpowiednim podmiotom i instytucjom w celu optymalizacji oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.