PIKON

UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów, oraz osób pracujących w naszym Punkcie informujemy, iż od dnia 17 marca b.r. do odwołania nie prowadzimy wsparcia informacyjnego poprzez wizyty osobiste w naszym Punkcie przy al. "Solidarności" 93.
Zmianie ulegają też godziny pracy PIKON: ogólnego wsparcia informacyjnego udzielamy wyłącznie telefonicznie (661 439 072) oraz drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl) w dni robocze w godzinach 08:00-16:00.
Informacje dotyczące organizacji pracy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się na stronie:
https://wcpr.pl/aktualnosci/informacja-w-zwiazku-z-koronawirus

 

UWAGA!
Zapraszamy do zapoznania się z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) które opublikowaliśmy w naszej BAZIE WIEDZY, regulujących kwestie ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnospranwości oraz kart parkingowych.

 

Witamy w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON)

PIKON jest zadaniem realizowanym na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie m.st. Warszawy, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają szeroko rozumianego wsparcia w zakresie informacyjnym, doradczym lub bezpośredniego dostępu do dedykowanej im oferty instytucji oraz podmiotów funkcjonujących na terenie stolicy.

Realizacja zadania PIKON prowadzona jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie przy al. "Solidarności" 93.

Do głównych założeń realizacji zadania należy:

  • określenie oferty w zakresie wsparcia mieszkających na terenie m.st. Warszawy osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat oferty oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, instytucji i podmiotów działających na rzecz mieszkańców stolicy;
  • przybliżenie osobom z niepełnosprawnościami oraz ich środowisku działań podejmowanych przez warszawskie instytucje, organizacje i podmioty, które mają na celu wsparcie tych osób w codziennym funkcjonowaniu na każdym etapie życia;
  • określenie potencjału i faktycznych działań instytucji i podmiotów współpracujących z PIKON oraz skorelowanie ich oferty z niezaspokojonymi potrzebami szeroko rozumianego warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz działających na jego rzecz podmiotów, w celu optymalizacji wsparcia.

Zapraszamy do korzystania z usług i oferty PIKON poprzez wizytę osobistą w naszej siedzibie lub poprzez kontakt drogą elektroniczną.