Szkolenia

Harmonogram najbliższych szkoleń:

  1. „Od przekonania do wychowania” -  25.10.2019r., 18.11.2019r., 09.12.2019r.
  2. „Doskonalenie umiejętności wychowawczych. Dziecko w miejscu publicznym. Komunikacja z otoczeniem w trudnych sytuacjach, bezpieczne wyznaczane granic z instytucjami” - 07.12.2019r.
  3. „Metody pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - 11.01.2020r., 29.01.2020r.
  4. „Potrzeby psychofizyczne dzieci. Wspieranie procesów integracji sensorycznej u dziecka” - 05.02.2020r., 08.02.2020r.
  5. Metody pracy z dzieckiem z FAS. Jak mądrze wspierać dziecko z FAS w kontaktach z rówieśnikami - 04.03.2020r., 07.03.2020r.