Koszty utrzymania w DPS

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z 29.03.2019 r., pozycja 4132 (http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/4132/) został w całości zmieniony załącznik nr 1 Zarządzenia nr 340/2019 Prezydenta m.st. Warszawy
z uwagi na niewłaściwie wskazane kwoty kosztu utrzymania przy dwóch domach.

Jednocześnie informujemy, że średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie m.st. Warszawy w 2019 roku, tj. załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 340/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 04.03.2019 r. nie uległ zmianie.

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu:

Zarządzenie

– numer aktu:

340/2019

– organ wydający

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

– data aktu:

2019.03.04

– tytuł aktu:

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego

 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– Rocznik:

2019

– Pozycja:

2949

– Data ogłoszenia:

5 marca 2019 r.

– jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/keywordbrowse/132