Koszty utrzymania w DPS

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2023 roku został ogłoszony 04.04.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 4146

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2023/4146/