Koszty utrzymania w DPS

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2022 roku został ogłoszony 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 3163

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=3163