Koszty utrzymania w DPS

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2024 roku został ogłoszony 26.03.2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 3585

https://edziennik.mazowieckie.pl/keywordbrowse/132