Koszty utrzymania w DPS

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2021 roku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 25.03.2021 r., pozycja 2568

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/2568/akt.pdf