Placówki KOMERCYJNE

Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku (placówki komercyjne).

Umieszczenie osoby w placówce na zasadach komercyjnych nie wymaga skierowania z tutejszego Centrum. Pomiędzy osobą zainteresowaną a placówką zawierana jest umowa cywilnoprawna. Pobyt opłaca osoba zainteresowana, czyli nie jest on dofinansowany przez m.st. Warszawa.

Załączony Rejestr (link poniżej) zawiera placówki, które mają zgodę Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności i są przez niego kontrolowane pod względem standardu oraz poziomu świadczonych usług.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

W sprawie szczegółowych informacji na temat placówek prywatnych oraz ryzyka korzystania z usług domów nieposiadających takiej zgody proszę kontaktować się z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.