Dochodzenie należności od osób zobowiązanych

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wszczyna postępowanie egzekucyjne z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej jak i z tytułu braku wpłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

W przypadku braku zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej informacje dotyczące zadłużenia rodziców zostaną przekazane do BIUR INFORMACJI GOSPODARCZYCH.

Informacje przekazywane są do:

  1. Rejestru Dłużników Erif Biura Informacji Gospodarczej S. A. Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa,
  2. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa,
  3. Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków,
  4. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
  5. Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Poleska 44, 25-325 Kielce.

Podstawa prawna: art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479.).

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2051).

Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo złożyć wniosek o umorzenie należności. Wniosek jest składany w WCPR.

 

Pliki do pobrania: