Kontakt

ul. Lipińska 2

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo zarówno klientów jak i pracowników prosimy o załatwianie spraw drogą listowną, telefoniczną, e-mailową oraz przez ePUAP. 

W szczególnych przypadkach pracownicy Działu Świadczeń przyjmują klienta w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Chcąc usprawnić i przyśpieszyć proces rozpatrywania wniosków wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników Działu Świadczeń.

Magdalena Bireta
Kierownik Działu 
Pokój nr 202
tel. 22 599 71 30

magdalena.bireta@wcpr.pl
Bezpośredni nadzór nad pracą Działu


Ewelina Kuklińska
zastępca kierownika działu
Pokój nr 206
tel. 22 599 71 60

ewelina.kuklinska@wcpr.pl
prowadzenie spraw z zakresu porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo wychowawczej


Karolina Templin
Pokój nr 207
tel. 22 599 71 59

karolina.templin@wcpr.pl
Dzielnice: Bielany, Ursus, Wola

obsługa rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka. rodziny zastępcze w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Sabina Smoleńska

Pokój nr 207
tel. 22 599 71 36

sabina.smolenska@wcpr.pl
Dzielnice: Targówek, Śródmieście, Ursynów, Bemowo
obsługa rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wypłata dodatku wychowawczego; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Jolanta Murawska
Pokój nr 207
tel. 22 599 71 56

jolanta.murawska@wcpr.pl
Dzielnice: Białołęka, Mokotów, Praga Południe
obsługa rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Agnieszka Skowrońska
Pokój nr  207
tel. 22 599 71 18

agnieszka.skowronska@wcpr.pl
Dzielnice:  Żoliborz, Praga Północ, Ochota, Rembertów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wawer
obsługa rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie przysługujących świadczeń i dodatków; wydawanie zaświadczeń uprawniających dzieci w rodzinach zastępczych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską


Ewa Krzyżanowska
Pokój nr 212
tel. 22 599 71 68

ewa.krzyzanowska@wcpr.pl
obsługa rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie przysługujących świadczeń.


Kamila Czerwińska
Pokój nr 205
tel. 22 599 71 92

kamila.czerwinska@wcpr.pl

prowadzenie spraw w zakresie przyznawania świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.


Mariola Zaremba
Pokój nr 205
tel. 22 599 71 65

mariola.zaremba@wcpr.pl

prowadzenie spraw w zakresie przyznawania świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.


Agnieszka Świątek
Pokój nr 115
tel. 22. 599 71 80

agnieszka.swiatek@wcpr.pl
prowadzenie spraw związanych z postępowaniem alimentacyjnym na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej


Katarzyna Dubielecka
Pokój nr 115
tel. 22 599 71 38

katarzyna.dubielecka@wcpr.pl
prowadzenie spraw związanych z postępowaniem alimentacyjnym na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; aktualizacja wywiadów środowiskowych z rodzinami zastępczymi, które pobierają świadczenie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.


Sylwia Gręźlik
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 34

sylwia.grezlik@wcpr.pl
realizacje wypłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze (wydatki m.st. Warszawy).


Piotr Jasiński
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 32

piotr.jasinski@wcpr.pl
wydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków; wypłata świadczeń; ; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: placówki opiekuńczo – wychowawcze (wystawianie not księgowych)


Małgorzata Kutra
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 31

malgorzata.kutra@wcpr.pl
wydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych; wypłata świadczeń; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: rodziny zastępcze (wystawianie not księgowych)


Katarzyna Kucharska
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 33

katarzyna.kucharska@wcpr.pl
wydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez usamodzielnionych wychowanków; wypłata świadczeń; obsługa finansowa odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.


Urszula Rakowska
Pokój nr 213
tel. 22 599 71 53

urszula.rakowska@wcpr.pl

ustalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza m.st. Warszawą


Krzysztof Tararuj
Pokój nr 213
tel. 22 599 71 62

krzysztof.tararuj@wcpr.pl

ustalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy

Maciej Zieliński
Pokój nr 213
tel. 22 599 71 89

maciej.zielinski@wcpr.pl
ustalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy


Beata Zbieć
Pokój nr 203
tel. 22 599 71 51

beata.zbiec@wcpr.pl
wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej


Marcin Kawczyński
Pokój nr 203
tel. 22 599 71 55

marcin.kawczynski@wcpr.pl
wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej


Karolina Wojciechowska
Pokój nr 203
tel. 22 599 71 67

karolina.wojciechowska@wcpr.pl
wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej