Druki do pobrania

Odstąpienie od ustalania opłaty

  • Wniosek o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF
  • Oświadczenie do wniosku o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Umorzenie opłaty

  • Wniosek o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF
  • Oświadczenie do wniosku o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Podstawa prawna: art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111.)