Odstąpienie i umorzenie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Odstąpienie i umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mogą ubiegać się o udzielenie ulg, tj.  o:

  • odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w przypadku ustalonej już opłaty,
  • umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami,
  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie na raty.

W tym celu należy ZŁOŻYĆ WNIOSEK w WCPR.

Odstąpienie od ustalania opłaty

  • Wniosek o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF
  • Oświadczenie do wniosku o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Umorzenie opłaty

  • Wniosek o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF
  • Oświadczenie do wniosku o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Pracownicy zajmujący się odpłatnością pracują w siedzibie WCPR przy ul. Lipińskiej 2, II piętro, pokój 314 i 315 (Pani Beata Bartoszewicz tel. 22 599 71 62; Pani Janina Helwich tel. 22 599 71 53; Pan Maciej Zieliński 22 599 71 89).

Druki można także pobrać u wyżej wskazanych osób.

Zachęcamy do kontaktu z ww. pracownikami WCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej.