Kontakt

DO OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ USAMODZIELNIANYMI WYCHOWANKAMI PIECZY ZASTĘPCZEJ

Al. Zjednoczenia 34

Zespół ds. usamodzielniania wychowanków

Pokój nr 7

Katarzyna Ostrowska
dyżur w WCPR – środa
tel. 22 697 02 34
katarzyna.ostrowska@wcpr.pl

sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r., zamieszkujących w Dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer i Żoliborz w Warszawie i Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” przy ul. Bolesława Śmiałego 37 w Warszawie, sprawy pełnoletnich wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie


Dorota Majewska
dyżur w WCPR – wtorek
tel. 22 697 02 13
dorota.majewska@wcpr.pl

sprawy pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r. zamieszkujących w Dzielnicach: Białołęka, Bielany, Mokotów, Usynów, Wilanów, Włochy, Ursus, Śródmieście i Wola oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie, a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA” przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie i Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie


Mariola Piotrowicz
dyżur w WCPR – czwartek
tel. 22 697 02 12
mariola.piotrowicz@wcpr.pl

prowadzenie spraw pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze przed 01.01.2012r. zamieszkujących w Dzielnicach: Bemowo, Ochota, Rembertów, Wesoła i Targówek a także koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Dembińskiego 1 w Warszawie,  Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 im. J.Cz. Babickiego przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie


Zofia Zawadzka
dyżur w WCPR – poniedziałek
tel. 22 697 02 36
zofia.zawadzka@wcpr.pl

koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących usamodzielniania wychowanków Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie, Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie, Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Wałuszewskiej 48 w Warszawie i Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Paprociowej 2 w Warszawie


Zespół I ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Śródmieście, Wola, Włochy, Bemowo, Ochota, Ursus

Kierownik I Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Anna Rybak
Pokój nr 215
tel. 22 697 02 01
anna.rybak@wcpr.pl


Pokój nr 209

Katarzyna Bonik
tel. 22 697 02 22

katarzyna.bonik@wcpr.pl

Anna Szugzda-Baran
tel. 22 697 02 23
anna.szugzda-baran@wcpr.pl

Anna Wojda
tel. 22 697 02 24
anna.wojda@wcpr.pl


Pokój nr 208

Justyna Zielińska
tel: 22 697 02 19
justyna.zielinska@wcpr.pl

Agnieszka Radkowska
tel: 22 697 02 20
agnieszka.radkowska@wcpr.pl


Pokój Nr 216

Monika Zalewska
tel: 22 697 02 04
monika.zalewska@wcpr.pl

Marcin Bukowski
tel: 22 697 02 05
marcin.bukowski@wcpr.pl

Urszula Lewandowska
tel: 22 697 02 06
urszula.lewandowska@wcpr.pl

Agnieszka Pierożek
tel: 22 697 02 06, fax 22 697 02 30
agnieszka.pierozek@wcpr.pl

Diana Ścigała
tel: 22 697 02 04
diana.scigala@wcpr.pl


II Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, Bielany, Żoliborz

Kierownik II Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Joanna Kotlarska
Pokój nr 215
tel: 22 697 02 02
joanna.kotlarska@wcpr.pl


Pokój Nr 210

Maria Wilanowska
tel: 22 697 02 25
maria.wilanowska@wcpr.pl

Bożena Gosk
tel: 22 697 02 32
bozena.gosk@wcpr.pl

Hanna Przybińska
tel: 22 697 02 25
hanna.przybinska@wcpr.pl

Joanna Komarewska-Bajger
tel: 22 697 02 31
joanna.komarewska-bajger@wcpr.pl

Daniel Loda
tel: 22 697 02 29
daniel.loda@wcpr.pl

Agnieszka Zozulińska
Tel: 22 697 02 32
agnieszka.zozulinska@wcpr.pl

Michał Zieliński
tel: 22 697 02 25
michal.zielinski@wcpr.pl


Pokój nr 217

Anna Maciejewska
tel: 22 697 02 07
anna.maciejewska@wcpr.pl

Anna Chłodnicka
tel: 22 697 02 07
anna.chlodnicka@wcpr.pl

Magdalena Lipska
tel: 22 697 02 08
magdalena.lipska@wcpr.pl

Anna Poleganow
tel: 22 697 02 08
anna.poleganow@wcpr.pl


III Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Dzielnic: Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła, Białołęka, Targówek

Kierownik III Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Aneta Rurańska
Pokój nr 215
tel. 22 697 02 01
aneta.ruranska@wcpr.pl


Pokój nr 205

Natalia Choroś
tel: 22 697 02 16
natalia.choros@wcpr.pl

Dorota Opłocka
tel: 22 697 02 16
dorota.oplocka@wcpr.pl

Anna Święcka
tel: 22 697 02 17
anna.swiecka@wcpr.pl


Pokój nr 214

Aneta Herder
tel: 22 697 02 26
aneta.herder@wcpr.pl

Dorota Haponik
tel: 22 697 02 26
dorota.haponik@wcpr.pl

Agata Oleksy-Kaczmarek
tel: 22 697 02 27
agata.oleksy-kaczmarek@wcpr.pl


Pokój nr 207

Anna Libera
tel: 22 697 02 14
anna.libera@wcpr.pl

Joanna Górecka
tel: 22 697 02 14
joanna.gorecka@wcpr.pl

Małgorzata Siudy
tel: 22 697 02 15
malgorzata.siudy@wcpr.pl

Monika Wielgo
tel: 22 697 02 15
monika.wielgo@wcpr.pl

Robert Przybyła
tel: 22 697 02 10
robert.przybyla@wcpr.pl


Pokój nr 218

Renata Piersa
tel: 22 697 02 10
renata.piersa@wcpr.pl

Karolina Balcer
tel: 22 697 02 11
karolina.balcer@wcpr.pl