PUNKTUS

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS z pieczy zastępczej zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej.

PUNKTUS mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

Do głównych zadań PUNKTUS, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, należy udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia wychowankom pieczy zastępczej oraz zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

W ofercie PUNKTUSa jest także stacjonarny BANK UBRAŃ organizowany we współpracy z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca. Zapisy telefonicznie, poprzez email lub messenger. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej oferty PUNKTUS.

Zapisy:

tel. 887 870 551
e-mail: punktus@wcpr.pl
messenger: @punktuswcpr

Więcej informacji: ikonka facebook