PUNKTUS

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS

Na terenie m. st. Warszawy w listopadzie 2019 r. w ramach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczął działanie PUNKTUS - Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej.

PUNKTUS mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

Do głównych zadań PUNKTUS należą:

  • określanie oferty w zakresie wsparcia wychowanków pieczy zastępczej poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat usług z terenu m.st. Warszawy, realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe,
  • udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia wychowankom pieczy zastępczej,
  • zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

Zapraszamy do korzystania z oferty PUNKTUS.