PUNKTUS

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS z pieczy zastępczej zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej.

PUNKTUS mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

Do głównych zadań PUNKTUS, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, należy udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia wychowankom pieczy zastępczej oraz zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

W ofercie PUNKTUSa jest także stacjonarny BANK UBRAŃ organizowany we współpracy z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca. Zapisy telefonicznie, poprzez email lub messenger. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej oferty PUNKTUS.

Zapisy:

tel. 887 870 551
e-mail: punktus@wcpr.pl
messenger: @punktuswcpr

Więcej informacji: ikonka facebook
 

 

Zapraszamy do PUNKTUSa na trening interpersonalny dla usamodzielniających się Wychowanków po pieczy zastępczej (18-26 lat). Trening odbędzie się w dniach 26, 27, 28 listopada 2021 (piatek, sobota, niedziela).
 
Trening umożliwi
- Poszerzanie świadomości uczestników w obszarze własnych emocji, odczuć z ciała i myśli oraz relacji.
-Uczenie się rozpoznawania i wyrażanie indywidualnych potrzeb oraz zaspakajania ich w kontakcie z innymi
- Doświadczenie siebie w relacji z innymi oraz praca w obszarze relacji i osobistych tematów
 
Plan godzinowy każdego z 3 dni:piątek
9:30 - 13:00 część pierwsza (z 15 min przerwą kawową w trakcie)
13:00 - 14:30 przerwa obiadowa
14:30 - 17:00 część druga (z 15 min przerwą kawową w trakcie)
sobota i niedziela
10:00 - 13:00 część pierwsza (z 15 min przerwą kawową w trakcie)
13:00 - 14:30 przerwa obiadowa
14:30 - 17:30 część druga (z 15 min przerwą kawową w trakcie)
Dzień 1: Wprowadzenie, powitanie, zawarcie kontraktu. Badanie potrzeb indywidualnych i integracja uczestników (praca w podgrupach).
Dzień 2: Praca na zasobach, przyglądanie się kompetencjom interpersonalnym uczestników, badanie granic w relacjach. Przejście od pracy grupowej do realizacji potrzeb indywidualnych poszczególnych osób.
Dzień 3: Praca nad celami indywidualnymi. Przygotowanie do pożegnania i „wyjścia w świat”. `Zakończenie i podsumowanie treningu.
Informacje o prowadzących:
Mgr Katarzyna Świątek – pedagog, psychoterapeutka, arteterapeutka. Ukończyła pedagogikę na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Kurs arteterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz Szkołę Procesu Grupowego prowadzoną przez Ośrodek Ko-relacje w Warszawie. Ma doświadczenie 2 - letniego stażu w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP w Warszawie oraz 3 miesięcznego stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 9-letnie doświadczenie w indywidualnej pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi, w tym 2 letnie w zespole „To Tu“ i 7 letnie w Ośrodku Ko-relacje. Przez 2 lata pracowała jako socjoterapeutka w Świetlicy Środowiskowej w Ursusie, a od 12 lat związana ze szkołami średnimi (gimnazjami i liceami) jako pedagog.
Mgr Maria Horawa - psycholożka, psychoterapeutka Gestalt, ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz Szkołę Procesu Grupowego prowadzoną przez Ośrodek Ko-relacje w Warszawie. Ma doświadczenie 2 - letniego stażu w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP w Warszawie (prowadzenie grup terapeutycznych oraz socjoterapeutycznego klubu dla licealistów) oraz 3 miesięcznego stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 7-letnie doświadczenie indywidualnej pracy psychoterapeutycznej z młodymi dorosłymi w Ośrodku Ko-relacje oraz rocznej pracy w Poradni MOP. Prowadziła liczne warsztaty (w tym z zakresu umiejętności interpersonalnych) dla wolontariuszy organizacji pomocowych w ramach projektu „Wolontariusz to ja!” Stowarzyszenia „Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro”, obecnie prowadzi cykl warsztatów dla wolontariuszy PCK.
Zgłoszenia poprzez:
????e-mail punktus@wcpr.pl
????telefonicznie 887 870 551
@punktuswcpr
Pomoc w PUNKTUSIE jest świadczona #bezpłatnie.