Domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dla dorosłych i dla dzieci

Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu” dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa - Dzielnica Wawer

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” powstał w 1970 roku. Jest jednostką publiczną prowadzoną przez Prezydenta m.st. Warszawy. Usytuowany nieopodal Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, na zalesionej działce w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Placówka dysponuje 100 miejscami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek jest parterowy w kształcie podkowy, pozbawiony barier architektonicznych. Podopieczni przebywają w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych zorganizowanych w formie oddziałów opiekuńczo – terapeutycznych. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Proponowane przez Dom różne formy terapii i rehabilitacji uwzględniają realne możliwości podopiecznych i mają na celu umożliwianie im osiągania jak najwyższego stopnia samodzielności.

adres strony internetowej: www.naprzedwiosniu.waw.pl

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

ul. Bachusa 7, 04-814 Warszawa - Dzielnica Wawer

Dom Pomocy Społecznej ,,Na Bachusa” rozpoczął swą działalność w 2012 roku. Placówka znajduje się w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W placówce może zamieszkiwać 80 osób. Każdy z 32 pokoi (jedno, dwu i trzyosobowych) posiada niezależny węzeł sanitarny. W placówce prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, zajęcia sensoryczne z użyciem sali snoezelen, rehabilitacyjne i ogólnousprawniające, dogoterapia oraz hortiterapia. Organizowane są wyjścia do miejsc kulturalno – rozrywkowych, na basen, hipoterapię. Mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową pomoc doświadczonych pracowników prowadzoną w oparciu o indywidualne plany wsparcia, dostosowane do potrzeb i możliwości Mieszkańców.

adres strony internetowej: www.dpsnabachusa.pl

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

dla (dziewcząt) dzieci i młodzieży

ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa - Dzielnica Wawer

Dom dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (dla 70 kobiet) działa nieprzerwanie od 1968r. Mieszkanki Domu to dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami w większości z łazienkami. Dom położony jest na działce o powierzchni ponad 2 ha z podziałem na ogród i teren leśny, dostępny dla Mieszkanek. Placówka zapewnia: całodobową opiekę, wsparcie psychologa, zespołu medycznego, edukacyjne, religijne, terapię zajęciową, rehabilitację ruchową indywidualną i grupową, muzykoterapię, rehabilitację społecznę, wycieczki i wyjazdy (jedno i wielodniowe).

adres strony internetowej: www.dpsmiedzylesie.pl

Dom Pomocy Społecznej Fundacji "Pomocna Dłoń" dla dorosłych

ul. Odrębna 10, 04-867 Warszawa - Dzielnica Wawer

Dom Pomocy Społecznej Fundacji "Pomocna Dłoń" to komercyjna, koedukacyjna placówka przeznaczona dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Funkcjonuje od 1996 roku prowadzony przez Fundację – organizację pożytku publicznego. Budynek znajduje się niedaleko Wału Miedzeszyńskiego, w pobliżu terenów leśnych i ogródków działkowych. Dysponuje pokojami jedno i dwuosobowymi z łazienkami. Posiada, zadaszony taras, a wokół dużo zieleni i miejsc do spacerów oraz wypoczynku. Placówka zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie oraz utrzymanie czystości, usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, a także niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dostosowane do możliwości Mieszkańców. Proponuje pensjonariuszom wycieczki oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych na terenie miasta.

adres strony internetowej: www.dpspomocnadlon.pl