Integracja i aktywizacja cudzoziemców w Warszawie

W listopadzie 2022 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu "Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców w Warszawie". Projekt skierowany jest do cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wparcia dla osób z Afganistanu i Ukrainy.

Dofinansowanie na realizację projektu pozyskał Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Obok WCPR w projekt zaangażowane są dwa ośrodki pomocy społecznej: OPS Bielany i OPS Bemowo. Koordynację działań prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej (zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców).

 • wysokość dofinansowania: 855 000,00 zł
 • źródło finansowania: Rezerwa Funduszu Pracy
 • projekt realizowany jest w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023".

Zespół projektowy WCPR składa się z czterech specjalistów ds. włączenia społecznego, którzy prowadzą indywidualne konsultacje na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego cudzoziemców z ochroną międzynarodową.

Nasze działania skupiają się na wspieraniu uczestników projektu w takich obszarach jak:

 • diagnoza potrzeb,
 • informowanie o przysługujących uprawnieniach,
 • sprawy mieszkaniowe,
 • sprawy zdrowotne,
 • sprawy urzędowe,
 • sprawy związane z edukacją,
 • wsparcie funkcjonowania środowiska rodzinnego,
 • inne sytuacje związane z funkcjonowaniem społecznym.