Integracja dla Samodzielności

Logo Kapitał Ludzki i flaga Unii Europejskiej                                                                                  loga

„Integracja dla Samodzielności” to zakończony projekt systemowy z zakresu pomocy i integracji społecznej. Projekt był dofinanwowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu był:

 • wzrost stopnia samodzielności życiowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Nasze działania kierowaliśmy do czterech grup uczestników:

 • rodziny zastępcze,
 • wychowankowie pieczy zastępczej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • cudzoziemcy z ochroną międzynarodową.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z różnych działań aktywnej integracji, np.:

 • grupy wsparcia,
 • warsztaty wyjazdowe,
 • szkolenia umiejętności społecznych,
 • kursy zawodowe,
 • konsultacje ze specjalistami (np. psycholog, doradca zawodowy, prawnik),
 • wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów przy wsparciu pracownika socjalnego, asystenta, tutora,
 • treningi wspierające integrację zawodową i społeczną,
 • kursy języków obcych,
 • kursy języka polskiego dla cudzoziemców,
 • kursy prawa jazdy.

Projekt był realizowany w latach 2008-2015. W tym czasie z naszego wsparcia skorzystało ponat 5.600 osób.