Witamy w Warszawie

Logo Unia Europejska Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Projekt „Witamy w Warszawie” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) - "Bezpieczna Przystań".

Projekt skierowany był do cudzoziemców z ochroną międzynarodową, którzy zamieszkują na terenie Warszawy. Jego celem było zwiększenie stopnia integracji w społeczeństwie polskim i społeczności lokalnej Warszawy grupy 200 cudzoziemców w czasie 24 miesięcy realizacji projektu.

W ramach projektu oferowaliśmy:

  • wsparcie w poszukiwaniu pracy,
  • wsparcie w kwestiach mieszkaniowych,
  • asystowanie w spawach urzędowych, zdrowotnych lub związanych z edukacją dzieci,
  • konsultacje z psychologiem,
  • wsparcie pielęgniarki środowiskowej,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • kursy języka polskiego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2017