Witamy w Warszawie

Logo Unia Europejska Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Witamy w Warszawie

Projekt „Witamy w Warszawie” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań.

Projekt skierowany był do cudzoziemców zamieszkujących na terenie Warszawy i legitymujących się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą oraz ich rodzin. Jego celem było zwiększenie stopnia integracji w społeczeństwie polskim i społeczności lokalnej Warszawy grupy 200 cudzoziemców w czasie 24 miesięcy realizacji projektu. Cel ten realizowany był poprzez pomoc w usamodzielnieniu się społecznym oraz zawodowym.

W ramach projektu oferowaliśmy:

  • pomoc przy szukaniu pracy
  • pomoc przy szukaniu mieszkania
  • wsparcie w załatwianiu spraw w urzędach, u lekarza, w szkole itp.
  • pomoc przy rozwiązywaniu innych codziennych problemów
  • pomoc psychologiczną
  • wsparcie pielęgniarki
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • nieodpłatną naukę języka polskiego

Efektem podejmowanych działań miało być zwiększenie szans cudzoziemców – uczestników projektu na rynku pracy, w poszukiwaniu mieszkania, zwiększenie stopnia ich świadomości oraz korzystania z przysługujących uprawnień, a także obowiązujących w polskim społeczeństwie norm dotyczących życia rodzinnego oraz metod wychowawczych. Planowane rezultaty projektu było także zwiększenie kompetencji społecznych cudzoziemców biorących udział w projekcie, poprawa stanu psychicznego i zdrowotnego, jak również lepsza obsługa przez pracowników socjalnych cudzoziemców posługujących się wyłącznie językami pozaeuropejskimi.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2017