Kontakt

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 15B, 03-446 Warszawa
tel. 22 463 84 21/ 887 870 551
e-mail: punktus@wcpr.pl