Kontakt

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Bez zmian do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, obecnie mieszczącej się przy al. Solidarności 93 (lokal PIKON). Wnioski i inne dokumenty można złożyć oraz uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-15:45. Sugerujemy, aby wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz inne niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw składać za pośrednictwem dedykowanej platformy "System Obsługi Wsparcia" dostępnej pod adresem www.sow.pfron.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej kierowanej na adres Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5; 00-147 Warszawa).

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 telefonicznie (tel. 661 439 072), drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl) lub bezpośrednio - po wcześniejszym ustaleniu terminu - w tymczasowej siedzibie przy ul. 11 Listopada 15B.

Punkt przyjmowania wniosków i bezpośredniej obsługi interesanta:
Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych
al. Solidarności 93 (lokal PIKON); 00-144 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5; 00-147 Warszawa


Anna Gołąbek
Kierownik Działu
tel. 22 509 71 47
anna.golabek@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem


Urszula Kujawska-Jakubczak
Zastępca Kierownika Działu
tel. 22 252 73 33
urszula.kujawska-jakubczak@wcpr.pl


Dorota Boguszewska
dorota.boguszewska@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Katarzyna Osińska
katarzyna.osinska@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Katarzyna Szczepańska
tel. 22 254 56 82
katarzyna.szczepanska@wcpr.pl
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Zajęcia klubowe WTZ
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania C3 oraz C4


Magdalena Podgórska
tel. 22 119 80 67
magdalena.podgorska@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II


Anna Sokół
tel. 22 415 73 26
anna.sokol@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Dofinansowanie do usług tłumacza PJM oraz kosztów utrzymania psa asystującego
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B4


Urszula Zamarian
tel. 22 406 01 39
urszula.zamarian@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B1


Magdalena Spodarzewska
tel. 22 409 78 15
magdalena.spodarzewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


Anna Rauba-Maciszewska
tel. 22 404 17 98
anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C2


Izabela Krzewniak
tel. 22 400 59 46
izabela.krzewniak@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II
Program Aktywny samorząd Moduł I obszar D


Aldona Taradejna
tel. 22 416 62 99
aldona.taradejna@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C5


Karolina Bojda
tel. 22 126 55 30
karolina.bojda@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Michał Dąbek
tel. 22 118 41 75
michal.dabek@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C1
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III


Dorota Milewska
tel. 661 439 072
dorota.milewska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (ul. 11 Listopada 15B)


Magdalena Leszczyńska
tel. 887 566 930
tel. 22 463 84 21
magdalena.leszczynska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (ul. 11 Listopada 15B)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A1, A2, A3, A4 oraz B3


Dorota Fijałkowska
dorota.fijalkowska@wcpr.pl


Magdalena Kostrowiecka-Kowalczuk
magdalena.kostrowiecka-kowalczuk@wcpr.pl


W związku z sytuacją epidemiczną oraz zmianami organizacyjnymi w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych bezpośrednia obsługa interesanta jest realizowana w ograniczonym zakresie. Wnioski i inne dokumenty można złożyć w godzinach pracy Kancelarii w dni robocze w godzinach 08:00-15:00 w tymczasowej lokalizacji przy al. Solidarności 93 (lokal PIKON). Do Państwa dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza znajdująca się przy wejściu do lokalu.