Kontakt

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania, wzorem lat ubiegłych ponownie wprowadziliśmy środę jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym w środy pracownicy Działu nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Bez zmian do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, mieszczącej się przy ul. gen. Andersa 5. Wnioski i inne dokumenty można złożyć oraz uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-16:45.

Sugerujemy, aby wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz inne niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw składać za pośrednictwem dedykowanej platformy "System Obsługi Wsparcia" dostępnej pod adresem www.sow.pfron.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej kierowanej na adres Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5; 00-147 Warszawa).

Informacji ogólnych na temat dostępnych form i zakresu wsparcia udzielają pracownicy Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) w dni robocze w godzinach 8:00-20:00 telefonicznie (tel. 661 439 072), drogą poczty elektronicznej (pikon@wcpr.pl) lub bezpośrednio - po wcześniejszym ustaleniu terminu - w siedzibie przy al. Solidarności 93. Zastrzegamy możliwość czasowych zmian godzin pracy Punkru.

Punkt przyjmowania wniosków i bezpośredniej obsługi interesanta:
Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5; 00-147 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5; 00-147 Warszawa


Michał Dąbek
p.o. Kierownika Działu
tel. 22 509 71 47
michal.dabek@wcpr.pl
Zadania związane z kierowaniem Działem
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III


Urszula Kujawska-Jakubczak
Zastępca Kierownika Działu
tel. 22 252 73 33
urszula.kujawska-jakubczak@wcpr.pl


Anna Woźnica
anna.woznica@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Katarzyna Wasilewska
katarzyna.wasilewska@wcpr.pl
Obsługa interesanta


Katarzyna Szczepańska
tel. 22 254 56 82
katarzyna.szczepanska@wcpr.pl
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Zajęcia klubowe WTZ
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania C3 oraz C4


Magdalena Podgórska
tel. 22 119 80 67
magdalena.podgorska@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B4


Anna Sokół
tel. 22 415 73 26
anna.sokol@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Dofinansowanie do usług tłumacza PJM oraz kosztów utrzymania psa asystującego
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B4


Urszula Zamarian
tel. 22 406 01 39
urszula.zamarian@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie B1


Justyna Niewiadomska
tel. 22 118 41 75
justyna.niewiadomska@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny


Magdalena Spodarzewska
tel. 22 409 78 15
magdalena.spodarzewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


Anna Rauba-Maciszewska
tel. 22 404 17 98
anna.rauba-maciszewska@wcpr.pl
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C2


Izabela Krzewniak
tel. 22 400 59 46
izabela.krzewniak@wcpr.pl
Program Aktywny samorząd moduł II
Program Aktywny samorząd Moduł I obszar D


Karolina Bojda
tel. 22 126 55 30
karolina.bojda@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C5


Dorota Boguszewska
tel. 22 416 62 99
dorota.boguszewska@wcpr.pl
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych


Klaudia Pietrzak
tel. 22 404 16 76
klaudia.pietrzak@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Małgorzata Witon
tel. 22 404 16 76
malgorzata.witon@wcpr.pl
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Dorota Milewska
tel. 661 439 072
dorota.milewska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. Solidarności 93)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadanie C1


Żaneta Affek
tel. 661 439 072
zaneta.affek@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. Solidarności 93)


Magdalena Leszczyńska
tel. 22 126 85 38
magdalena.leszczynska@wcpr.pl
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (al. Solidarności 93)
Program Aktywny samorząd Moduł I zadania A1, A2, A3, A4 oraz B3
Program Samodzielność-Aktywność-Mobilność! - Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta


Anna Gołąbek
anna.golabek@wcpr.pl


Magdalena Kostrowiecka-Kowalczuk
magdalena.kostrowiecka-kowalczuk@wcpr.pl